SLUŽBY

- správa bytových domov a nebytových priestorov na základe zmluvy o výkone správy
- výkon správy bytových domov a nebytových priestorov pre SVBaNP na základe mandátnej zmluvy
- zabezpečenie havarijnej služby v spravovaných bytových domoch