KONTAKTY

KLIENTSKE CENTRUM A POKLADŇA:
Ekonomická oblasť: 048 471 3585
048 471 3586
Bytová a právna oblasť: 048 471 3584
Technická oblasť: 048 471 3583
Mail: kcentrum(at)sbdbb.sk
Pokladňa: 048 471 3513
INFORMÁTOR
 
Telefón: 048 471 3500
Mobil: +421 917 858 777
DISPEČING 
 
Telefón: 048 471 3504
 Mail: dispecing(at)sbdbb.sk
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
(zabezpečuje informátor SBD, napr. voda, kanalizácia, elektrika)
výťahy:  
KONE: 0850 111 667

SLOVAKIA LIFT:

0800 100 113
0908 921 065
ELEVÁTOR SERVIS:   
 
0905 465 885
048 414 88 89
OTIS:  0800 131 415
dodávky tepla a TÚV: 0800 700 700
dodávky studenej vody:
 
048 432 77 40
+421 917 858 777
TIESŇOVÉ VOLANIE
záchranná služba: 155
112
hasiči: 150
112
polícia: 158
112
mestská polícia: 159

 

 

Kontaktný formulár