Kontrolná komisia SBD Banská Bystrica

Dana Kyjanicová

predsedníčka

JUDr. Katarína Barinová

podpredsedníčka

Ing. Ján Tomko

člen

Katarína Verešová

členka

Ing. Milan Styk

člen

Mgr. Dagmar Hlavatá

členka

Ing. Peter Novák

člen