Predstavenstvo SBD Banská Bystrica

JUDr. Silvia Ivaničová

predsedníčka predstavenstva

Jozef Buzaši

I. podpredseda predstavenstva       

Ing. Juraj Chmelík

II. podpredseda predstavenstva

Ing. Marián Adamják

člen

Martina Bíróvá

členka

Mgr. Beata Bukvajová

členka

Ing. Blanka Čierna

členka

Dana Kyjanicová

členka

Ing.Richard Zima

člen