Predstavenstvo SBD Banská Bystrica

Ing. Ján Uram, CSc.

predseda predstavenstva

JUDr. Silvia Ivaničová

I. podpredsedníčka predstavenstva

Jozef Buzaši

II. podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Chmelík

člen    

Ing. Marián Adamják

člen

Ing. Richard Zima

člen

Anton Lukáč

člen

Júlia Sakalová

členka

Katarína Severíniová

členka