Informácie k Vyúčtovaniu skutočných nákladov za rok 2023

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica (SBD) aj tento rok doručí v súlade s platnou legislatívou a platnou zmluvou o výkone správy všetkým vlastníkom (nájomcom) bytov v bytových domoch v jeho správe v termíne do 31. 5. 2024:

·vyúčtovanie skutočných nákladov za dodané služby za rok 2023
(viac informácií tu)

·správu o svojej činnosti, týkajúcej sa bytového domu za rok 2023, 
 ktorej prílohou je Skutočná tvorba a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu za rok 2023
(viac informácií tu)

zároveň spolu s uvedenými dokumentmi doručí SBD všetkým vlastníkom:

·mesačný zálohový PREDPIS platný od 1.7.2024
 (viac informácií tu)

Tieto dokumenty budú vlastníkom doručené prostredníctvom zástupcov vlastníkov, príp. poštou na korešpondenčné adresy, ktoré si nahlásili u správcu. Tým vlastníkom, ktorí si zvolili doručovanie elektronickou formou, bude vyúčtovanie doručené elektronicky. 

V prípade záujmu ostatných vlastníkov o elektronické doručovanie nájdete bližšie informácie TU, prípadne Vám informácie poskytnú naši zamestnanci v klientskom centre SBD (kontakty).