Nová zmluva o výkone správy

Návrh nového znenia zmluvy o výkone správy, ktorý pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo svojej správe pripravilo SBD, nájdete v novom čísle Spravodajcu SBD č. 1/2019. Prostredníctvom tohto čísla Spravodajcu SBD si naše družstvo pripomína aj 60. výročie svojho založenia. Spravodajca SBD bude vlastníkom doručený do poštových schránok v nasledujúcich dňoch a zároveň ho nájdete aj na našej webovej stránke. (TU)