Zmena ceny tepla od spoločnosti STEFE, a.s.

Spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. ako Váš dodávatel tepla v Banskej Bystrici Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1. júna 2015 znižuje fakturačné ceny tepla o cca 6%.