V najbližších dňoch SBD pripravuje ....

SBD pripravuje v mesiaci máj 2022 expedovať vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2021, nový mesačný zálohový predpis a niektoré ďalšie doklady. Vlastníkom, ktorí po vyúčtovaní nákladov za rok 2020 podpísali dohodu o elektronickom doručovaní dokladov, budú tieto v máji doručované na ich uvedené elektronické adresy. Elektronické doručovanie, ktoré je už v súčasnosti bežné v spoločnosti, bude sa rozširovať aj v prípade nášho SBD. Z toho dôvodu každému vlastníkovi (nájomcovi) bytu odporúčame na základe podpísanej dohody rozšíriť okruh vlastníkov bytov, ktorí využívajú túto službu. V prípade záujmu o túto službu môžete kontaktovať klientske centrum SBD alebo bližšie informácie nájdete na webovej stránke SBD „Aktuálne témy“.