Prerušená dodávka tepla

 Spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s., nám oznámila, že  v zmysle platnej legislatívy a na základe vývoja priemerných vonkajších teplôt, pristúpi dňa 30.04.2024 k PRERUŠENIU dodávky tepla na vykurovanie.

O prípadných ďalších zmenách v režime vykurovania Vás budeme informovať.

Dodávka tepla na vykurovanie bude možná aj po tomto termíne, avšak musí o to telefonicky požiadať kompetentná osoba na našom dispečingu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 700 700.

Uvedenú požiadavku je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom na adresu dispecing.banskabystrica@stefe.sk.