Od 8.2.2022 klientske centrum otvorené.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemickú situáciu odporúčame vlastníkom a klientom SBD vybavovať požiadavky prednostne prostredníctvom  mailovej alebo telefonickej komunikácie, prípadne poštou alebo vhodením do schránky pri vstupe do budovy SBD

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

tel. kontakt: 048/471 35 00

mail: kcentrum@sbdbb.sk