Obnovená dodávka tepla

 Spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s., nám oznámila, že  v zmysle platnej legislatívy a na základe vývoja priemerných vonkajších teplôt, pristúpi dňa 18.04.2024 k obnoveniu dodávky tepla na vykurovanie.

O prípadných ďalších zmenách v režime vykurovania Vás budeme informovať.