Informácia k zvolávaniu schôdzi vlastníkov a písomnému hlasovaniu

Na Zhromaždení delegátov SBD dňa 22.09.2020 SBD ako správca informoval zástupcov VB , že v súčasnej situácii šírenia ochorenia COVID 19,  neodporúča zvolávanie schôdzí vlastníkov a v prípade potreby odporúča využiť formu písomného hlasovania.

Z dôvodu prijatia nových opatrení platných  od 1.10.2020 správca upozorňuje, že aj forma písomného hlasovania môže byť riziková a mala by sa uplatniť  len v prípade schvaľovania dôležitých rozhodnutí vlastníkov bytov a to len za dodržania prísnych hygienických opatrení.