Elektronické doručovanie dokumentov

     Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica pripravuje v mesiaci máj 2023 doručenie vyúčtovania skutočných nákladov za rok 2022, nový mesačný zálohový predpis a niektoré ďalšie dokumenty. Vlastníkom, ktorí podpísali dohodu o elektronickom doručovaní dokladov, budú tieto dokumenty doručované na ich uvedené elektronické adresy bezplatne.    

     V prípade záujmu o elektronické doručovanie dokumentov môžete kontaktovať klientske centrum SBD (048/471 35 84, kcentrum@sbdbb.sk) alebo podpísanú dohodu doručiť priamo na SBD (osobne alebo poštou), čím nielenže prispejete k šetreniu životného prostredia a odľahčeniu administratívy, ale najmä dosiahnete rýchle a jednoduché doručenie dokumentov na Vašu e-mailovú adresu a tiež komfortný a prehľadný prístup k nim kedykoľvek a kdekoľvek.

Vzor Dohody o elektronickom doručovaní dokumentov nájdete TU.