Dôležité upozornenie pre vlastníkov bytov, ktorí prijímajú signál RTVS prostredníctvom STA v bytových domoch

V priebehu mesiaca decembra 2021 nastane v terestriálnom vysielaní viacero významných zmien. Tieto zmeny sa dotknú verejnoprávneho multiplexu (MUX3), ako aj 1. multiplexu (MUX1), kde má RTVS tiež vyhradenú určitú kapacitu. Všetky zmeny budú pritom súvisieť so štartom nového športového programu ŠPORT, ktorý spustí verejnoprávna RTVS oficiálne v pondelok 20. decembra 2021. Medzi najhlavnejšie zmeny bude patriť určite ukončenie šírenia staníc v staršom kompresnom formáte MPEG-2, ktorý využívala RTVS od štartu digitálneho terestriálneho vysielania. RTVS 13. decembra 2021 ukončí vysielanie svojich televíznych programových služieb v pozemnej, terestrickej distribúcii v kompresnom formáte MPEG-2. Po tomto termíne skončí v ponuke verejnoprávneho multiplexu  Jednotka SD.  Programové služby  Dvojka SD a Trojka SD budú šírené ďalej už len v efektívnejšom kompresnom pomere  MPEG-4. V praxi to bude znamenať, že Jednotka HD zostáva a aktuálna programová pozícia Jednotka SD bude definitívne odpojená  z MUX3  a Dvojka SD a Trojka SD budú preklopené zo staršieho formátu MPEG-2 na novší MPEG-4. Po týchto zmenách vznikne na verejnoprávnom multiplexe  voľná kapacita, ktorú využije RTVS na pridanie novej športovej stanice Šport v HD kvalite. Teda, po novom budú v MUX3 šírené štyri televízne programy  v MPEG-4 z toho dva v HD kvalite (Jednotka HD, Dvojka, Trojka a Šport HD). Po uvedenej zmene kompresného formátu môžu mať niektorí diváci problém s príjmom kanálov RTVS. Pôjde o majiteľov starších zariadení, ktoré nepodporujú nové formáty MPEG-4. Pokiaľ diváci vlastnia ešte staré zariadenia, bude po zmenách od 13. decembra 2021 počuť na kanáloch RTVS iba zvuk, ale obraz fungovať nebude. Pre ďalšie nerušené sledovanie programov RTVS bude nutné, aby si diváci zaobstarali nové  zariadenia, ideálne už s podporou najnovšieho formátu HEVC/H.265.        

Uvedené technické informácie boli čerpané z webovej stránky: www.satelitnatv.sk. Informačný článok o pripravovaných zmenách bol zverejnený dňa 30.11.2021 na uvedenej webovej stránke.

V niektorých bytových domoch v správe SBD Banská Bystrica sú ešte používané niektorými vlastníkmi bytov spoločné televízne antény (STA), prostredníctvom ktorých je šírený signál RTVS. Po 13-tom decembri 2021 signál z STA už šírený nebude, ale spoločnosť DUKO SK s.r.o. Banská Bystrica môže ako náhradu zabezpečiť  zriadenie digitálnej stanice, ktorá môže poskytnúť okrem kanálov RTVS aj príjem iných doplnkových kanálov. Cenová ponuka pre doplnenie a úpravu TV rozvodu bývalej STA bude mailom zaslaná zástupcom vlastníkov bytov v tých domoch, ktoré majú STA ešte funkčnú a chcú ju aj naďalej využívať. Zmena spôsobu prijímania televízneho signálu musí byť právoplatne odsúhlasená na schôdzi vlastníkov bytov alebo prostredníctvom vyhláseného písomného hlasovania.

 

Banská Bystrica,  6. december 2021

Spracoval : Jozef Buzaši,  II. podpredseda Predstavenstva SBD