Nová poistná zmluva s Allianz – SP, a.s.

S účinnosťou od 1.1.2021 bude v rámci poistenia bytových domov v správe Stavebného bytového družstva Banská Bystrica  uzatvorená
nová poistná zmluva s Allianz – SP, a.s.

Bližšie informácie nájdete po prihlásení v INTRANET zóne týkajúcej sa Vášho bytového domu v sekcii /Dokumenty na stiahnutie