Zmeny v prevádzke SBD na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

Dovoľujeme si dať do pozornosti vlastníkom, nájomcom a klientom SBD, že na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie a opatrenia ÚVZ SR Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica prijalo nasledovné zmeny vo svojej prevádzke:

  1. S účinnosťou od 25.5.2020 je Klientske centrum v budove SBD otvorené pri dodržaní predpísaných hygienických opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19 - prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, dezinfekcia rúk (rukavice), dodržiavanie predpísaných odstupov od ostatných klientov, možnosť vybavenia obmedzeného  počtu  klientov v Klientskom centre.
  2. Vstup do budovy bude vzhľadom k uvedeným opatreniam usmerňovať vrátnik informátor.
  3. Možnosť parkovania na parkovisku pred budovou SBD je v súčasnosti obmedzená vzhľadom k tomu, že na budove  SBD momentálne prebiehajú zatepľovacie práce.
  4. Odporúčame klientom SBD, vzhľadom k uvedeným obmedzeniam, využívať prednostne možnosť telefonického, prípadne mailového vybavenia ich požiadavky.
  5. Čo sa týka vykonávania opráv a ostatných prác vykonávaných v spoločných priestoroch v bytových domoch a prác, pri ktorých je nevyhnutný vstup do bytu, tieto je možné vykonávať  za dodržania predpísaných hygienických opatrení.
  6. S účinnosťou od 01.06.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom písomného hlasovania pri dodržaní všetkých predpísaných hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest, použitie rukavíc alebo dezinfekcie rúk; vlastník je povinný použiť vlastné pero)

Prosíme Vás, aby ste uvedené usmernenie rešpektovali.