Začatie dodávky tepla na vykurovanie od 19.09.2022

Vážený správca, vážený odberateľ tepla,

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpi naša spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od dnešného dňa, t.j. 19. septembra 2022  k začiatku vykurovania v zmysle platnej legislatívy.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať.

S úctou

Ing. Roman Uhrina
obchodný riaditeľ

STEFE Banská Bystrica, a. s.