Začatie dodávky tepla na vykurovanie

Od 19. septembra 2019 je možné začať dodávku tepla na vykurovanie.
Vážený odberateľ tepla,

vzhľadom na vývoj priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie a nárast individuálnych požiadaviek zo strany odberateľov na dodávku tepla na vykurovanie, Vám spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. ponúka možnosť od dnešného dňa, t.j. 19. septembra 2019 začať dodávku tepla na vykurovanie.

Vaše individuálne požiadavky na začatie vykurovania, prípadné prekurovanie v ranných alebo večerných hodinách, môže nahlásiť zodpovedná osoba telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 700,na mobilné číslo 0918 733 666 alebo e-mailom na dispecing.banskabystrica@stefe.sk.

Požiadavku nahlásenú telefonicky je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom.

S úctou

Ing. Roman Uhrina
obchodný riaditeľ

STEFE Banská Bystrica, a.s.
člen skupiny STEFE
Zvolenská cesta 1,
974 05  Banská Bystrica