Začatie dodávky tepla na vykurovanie

Od 25. septembra 2018 začala dodávka tepla na vykurovanie.
Vážený odberateľ tepla,

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpi naša spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od zajtrajšieho dňa, t.j. 25. septembra 2018  k začiatku vykurovania v zmysle platnej legislatívy.
V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať.
Individuálne požiadavky na prípadné vypnutie vykurovania môže nahlásiť kompetentná osoba telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 700, na mobilné číslo 0918 733 666 alebo e-mailom na dispecing.banskabystrica@stefe.sk 

S úctou

Mgr. Dalibor Líška
generálny riaditeľ

STEFE Banská Bystrica, a.s.
člen skupiny STEFE
Zvolenská cesta 1,
974 05  Banská Bystrica