Voľby do orgánov SBD

Dňa 12. 12. 2022 sa konalo zhromaždenie delegátov, na ktorom sa uskutočnili voľby do Predstavenstva a Kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva Banská Bystrica. Z dôvodu nezvolenia plného počtu členov orgánov SBD sa následne dňa 16. 2. 2023 uskutočnili na zhromaždení delegátov doplňujúce voľby. Ďakujeme všetkým delegátom za ich účasť a za prejavenú dôveru.

Do predstavenstva SBD boli zvolení: 

JUDr. Silvia Ivaničová –  predsedníčka
Jozef Buzaši –  I. podpredseda
Ing. Juraj Chmelík –  II. podpredseda
Ing. Marián Adamják –  člen
Martina Bíróvá –  členka
Mgr. Beata Bukvajová –  členka
Ing. Blanka Čierna –  členka
Dana Kyjanicová –  členka
Ing. Richard Zima –  člen

 

 

 

 

 

 

 

Do kontrolnej komisie SBD boli zvolení:

Mgr. Dagmar Hlavatá – predsedníčka                        
Ing. Milan Styk – podpredseda
Ing. Vladimír Bubniak – člen
Ing. Vítězslav Jureček  – člen
Mgr. Igor Potančok  – člen
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA – členka
Ing. Ján Tomko – člen

 

 

Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať za dlhoročnú zodpovedne
vykonanú prácu a prínos pre SBD

Ing. Jánovi Uramovi, CSc.,

ktorý na SBD pracoval od roku 1993 vo funkcii vedúceho ekonomického úseku 
a od roku 2017 vo  funkcii predsedu SBD. Prajeme mu veľa zdravia a spokojnosti v ďalšom živote v kruhu jeho blízkych.