SBD Banská Bystrica oznamuje vlastníkom bytov,

že doterajší vedúci technicko prevádzkového úseku  Jozef  Buzaši  k 30. 06. 2022 ukončil  svoju aktívnu pracovnú činnosť a odchádza do dôchodku. Chceme sa mu aj touto cestou  poďakovať za dlhoročnú prácu a jeho prínos pre SBD od roku 1995, popriať mu veľa zdravia, pohody a príjemných dní v ďalšom živote.

   Od 01.07.2022   je  novým vedúcim technicko prevádzkového úseku SBD  Ing. Martin Sirági.