Ponúkame na prenájom nebytový priestor

 na  Bakossovej ulici č. 38  v Banskej Bystrici o úžitkovej ploche  60 m2.
a na ul. 29. augusta č. 5  v Banskej Bystrici o úžitkovej  56,61 m2.

Kontakt : p. Lukáč  č. t.   0905 514 906