Oznamujeme Vám, že od 20.1.2020 do 24.1.2020 budú našimi zamestnancami vykonávané v bytových domoch diaľkové odpočty

vodomerov s rádiovými modulmi na SV a TÚV, rádiové pomerové rozdeľovače tepla. 
Pri uvedených odpočtoch nie je potrebné sprístupniť byt ich vlastníkmi.