OZNÁMENIE o prerušení vykurovania

Vážený správca, vážený odberateľ tepla,
oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. ukončí dňa 31. 05. 2021 vykurovaciu sezónu 2020/2021 v zmysle platnej legislatívy. Dodávka tepla na vykurovanie bude možná aj po tomto termíne, avšak musí o to telefonicky požiadať kompetentná osoba na našom dispečingu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 700 700. Uvedenú požiadavku je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom na adresu dispecing.banskabystrica@stefe.sk.

Ďakujeme Vám za spoluprácu počas uplynulej vykurovacej sezóny a želáme Vám príjemné prežitie horúcich letných dní.

S úctou

Ing. Peter Makovník
špecialista obchodu a marketingu

STEFE Banská Bystrica, a.s.

Zvolenská cesta 1, 974 05  Banská Bystrica