OZNAM - zrušené stránkové dni

Z dôvodu preventívnych (karanténnych) opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19

sú s účinnosťou od 31.1.2022 do 4.2.2022  zrušené stránkové dni.

Požiadavky vlastníkov a klientov SBD prosíme vybavovať prostredníctvom  mailovej alebo telefonickej komunikácie, prípadne poštou alebo vhodením do schránky pri vstupe do budovy SBD

Ďakujeme za porozumenie.

 

tel. kontakt: 048/471 35 00

mail: kcentrum@sbdbb.sk