Opatrenia v súvislosti so zhoršením stavu ochorenia COVID 19

     V súvislosti so zhoršením stavu ochorenia COVID 19 a uznesením Vlády SR Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica svojich klientov informuje o prijatých opatreniach s účinnosťou od 26.10.2020:

  1. ruší stránkové dni,
  2. požiadavky vlastníkov bytov, klientov SBD a zástupcov vlastníkov budú vybavované prostredníctvom mailu (kcentrum@sbdbb.sk), poštou alebo telefonicky (048 471 35 00),
  3. SBD bude v stanovenom režime zabezpečovať len nutné opravy a havárie,
  4. SBD nebude zvolávať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a nebude vyhlasovať písomné hlasovania.
     

    Ďalšie informácie týkajúce sa prevádzky SBD budú priebežne zverejňované na stránke www.sbdbb.sk na základe vývoja situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.