O Z N A M

Prosíme klientov SBD, aby  p r e d n o s t n e  využívali možnosť vybavenia požiadaviek telefonicky, prostredníctvom mailu sbdbb@sbdbb.sk alebo kcentrum@sbdbb.sk.

V prípade nevyhnutnosti osobného vybavenia požiadavky je nutné dohodnúť si termín stretnutia vopred telefonicky alebo prostredníctvom mailu s príslušným zamestnancom

tel. kontakt:  vrátnik informátor - 048/471 35 00