O Z N A M

Osobné vybavovanie požiadaviek klientov SBD je do odvolania zabezpečené v obmedzenom režime.
Prosíme klientov SBD, aby prednostne využívali možnosť vybavenia požiadaviek telefonicky, prostredníctvom mailu sbdbb@sbdbb.sk alebo kcentrum@sbdbb.sk, vhodením do schránky pri vstupe do budovy SBD alebo poštou.
V prípade nevyhnutnosti osobného vybavenia požiadavky je nutné dohodnúť si termín stretnutia vopred telefonicky alebo prostredníctvom mailu s príslušným zamestnancom
tel. kontakt:  vrátnik informátor - 048/471 35 00

Pri vstupe do budovy  SBD prosíme o  dodržiavanie hygienických  opatrení súvisiacich s prevenciou voči ochoreniu COVID 19  - prekrytie tváre rúškom, dezinfekcia rúk (použitie  rukavíc),  dodržiavanie predpísanej vzdialenosti od ostatných osôb.

Ďakujeme za porozumenie.