O DRUŽSTVE

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica má k 31.03.2018 11 459 členov (257 nebývajúcich) a komplexne zabezpečuje výkon správy pre 214 bytových domov s celkovým počtom 11 415 bytov, z ktorých 529 (4,6 %) je ešte vo vlastníctve družstva. V uvedenom prehľade je zahrnutých aj 7 pôvodne nedružstevných bytových domov spolu so 162 bytmi, ktoré uzatvorili zmluvu o výkone správy, resp. mandátnu zmluvu po 1.1.2012.

Budova SBD