O DRUŽSTVE

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica má k 30.06.2015 11 537 členov (261 nebývajúcich) prostredníctvom 54 zamestnancov komplexne zabezpečuje výkon správy pre 214 bytových domov s celkovým počtom 11 431 bytov, z ktorých 711 (6,2 %) je ešte vo vlastníctve družstva. V uvedenom prehľade je zahrnutých aj šesť pôvodne nedružstevných bytových domov spolu so 106 bytmi, ktoré uzatvorili zmluvu o výkone správy, resp. mandátnu zmluvu po 1.1.2012.

Budova SBD