NOVÉ OBMEDZENIA V PREVÁDZKE SBD

S účinnosťou od 16.3.2020 do odvolania Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica pozastavuje akékoľvek (osobné, telefonické i mailové) vybavovanie požiadaviek vlastníkov a klientov SBD v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu a na základe mimoriadnych opatrení prijatých vládou SR .
Zároveň sa do odvolania ruší aj zvolávanie schôdzi vlastníkov a písomných hlasovaní.
Havarijná služba je zabezpečená v nevyhnutnom rozsahu.

Ďakujeme za porozumenie.