Nová zmluva o výkone správy

Spravodajca SBD č. 1/2019 obsahuje návrh nového znenia zmluvy o výkone správy, ktorý pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo svojej správe pripravilo SBD. Spravodajca SBD bol vlastníkom doručený do poštových schránok.  Spravodajca SBD č. 1/2019 je tiež dostupný po prihlásení do INTRANET-ovej zóny SBD v časti "Dokumenty na stiahnutie".    
Postup pre prihlásenie do internej zóny (aktivácia konta)