Klientske centrum otvorené od 24.5.2021 V DŇOCH PONDELOK – ŠTVRTOK v čase 7.30 – 14.00 a STREDA 7.30 - 16.00

  1. S účinnosťou od 24.5.2020 je klientske centrum v budove SBD otvorené pri dodržaní predpísaných hygienických opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19 - prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk (rukavice), dodržiavanie predpísaných odstupov od ostatných klientov, možnosť vybavenia obmedzeného  počtu  klientov v klientskom centre. 

  2. Vstup do budovy bude vzhľadom k uvedeným opatreniam usmerňovať vrátnik - informátor. 

  3. Odporúčame klientom SBD aj naďalej využívať možnosť telefonického alebo mailového vybavenia ich požiadavky. 

  Prosíme Vás, aby ste uvedené usmernenie rešpektovali.

  kontakty: vrátnica – 048/471 35 00   hav. služba: 048/471 35 04