Klientske centrum otvorené OD 17.5.2021 v dňoch PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK v čase 7.30 – 14.00 a STREDA 7.30 – 15.00

  1. S účinnosťou od 17.5.2020 je klientske centrum v budove SBD otvorené pri dodržaní predpísaných hygienických opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19 - prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk (rukavice), dodržiavanie predpísaných odstupov od ostatných klientov, možnosť vybavenia obmedzeného  počtu  klientov v klientskom centre.

  2. Vstup do budovy bude vzhľadom k uvedeným opatreniam usmerňovať vrátnik - informátor.

  3. Odporúčame klientom SBD aj naďalej využívať možnosť telefonického alebo mailového vybavenia ich požiadavky.

  4. Čo sa týka vykonávania opráv a ostatných prác vykonávaných v spoločných priestoroch v bytových domoch a prác, pri ktorých je nevyhnutný vstup do bytu, tieto je možné vykonávať  za dodržania predpísaných hygienických opatrení.

  5. S účinnosťou od 17.5.2021 je možné uskutočňovať rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome formou písomného hlasovania pri dodržaní všetkých predpísaných hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest, použitie rukavíc alebo dezinfekcie rúk; vlastník je povinný použiť vlastné pero).

  6. Vzhľadom na obmedzené možnosti zvolávania schôdzí vlastníkov z hľadiska vhodného priestoru pre ich uskutočnenie a nutnosti dodržania protiepidemických opatrení (najmä primeraných odstupov), schôdze vlastníkov zatiaľ nepovažujeme za vhodné zvolávať. Akonáhle to situácia umožní, SBD pristúpi k zvolávaniu schôdzí vlastníkov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, o čom budeme vlastníkov bezodkladne informovať.

  Prosíme Vás, aby ste uvedené usmernenie rešpektovali.

 

  kontakty: vrátnica – 048/471 35 00   hav. služba: 048/471 35 04