Klientske centrum oslávilo 6 rokov svojej činnosti

SBD s účinnosťou od 7.4.2014 otvorilo vo svojej budove na prízemí Klientske centrum.

Je pochopiteľné, že pripomenutie si 6 rokov práce zostalo v tieni priebehu koronavírusového ochorenia. Je ale potrebné konštatovať, že činnosť Klientskeho centra jednoznačne  prispela ku skvalitneniu činnosti SBD a môže viesť ku zvýšeniu spokojnosti klientov tým, že sa na jednom mieste snaží SBD pomocou vhodne stanovených stránkových hodín uspokojiť rôznorodé požiadavky svojich klientov.