Informácie k zabezpečeniu prevádzky SBD

Vážení vlastníci a zástupcovia vlastníkov bytov a NP, na základe uznesenia prijatého vládou SR a s ním súvisiacimi opatreniami  je prevádzka  SBD aj naďalej zabezpečená v sprísnenom epidemiologickom režime.
Vybavenie Vašich  požiadaviek bude  aj naďalej zabezpečené prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej  komunikácie, poštou,  príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej pri vchode do budovy SBD.

Kontakty: kcentrum@sbdbb.sk, tel. 048/471 35 00.

Havarijná služba bude v stanovenom režime zabezpečovať nutné opravy a havárie. 
Vaše požiadavky sa budeme snažiť  vybaviť najrýchlejšie, ako to bude možné.