Informácie k Vyúčtovaniu skutočných nákladov za rok 2022

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica (SBD) aj tento rok doručí v súlade s platnou legislatívou a platnou zmluvou o výkone správy všetkým vlastníkom (nájomcom) bytov v bytových domoch v jeho správe v termíne do 31. 5. 2023:

  • vyúčtovanie skutočných nákladov za dodané služby za rok 2022
    (viac informácií tu)

  • správu o svojej činnosti, týkajúcej sa bytového domu za rok 2022, 
    ktorej prílohou je Skutočná tvorba a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu za rok 2022
    (viac informácií tu)

zároveň spolu s uvedenými dokumentmi doručí SBD všetkým vlastníkom:

Tieto dokumenty budú vlastníkom doručené prostredníctvom zástupcov vlastníkov, príp. poštou na korešpondenčné adresy, ktoré si nahlásili u správcu. Tým vlastníkom, ktorí si zvolili doručovanie elektronickou formou, bude vyúčtovanie doručené elektronicky. V prípade záujmu ostatných vlastníkov o elektronické doručovanie nájdete bližšie informácie TU, prípadne Vám informácie poskytnú naši zamestnanci v klientskom centre SBD (kontakty).