Informácie k prevádzke SBD od 19.4.2021

Dovoľujeme si požiadať vlastníkov a klientov SBD, aby aj naďalej prednostne využívali k vybaveniu svojich požiadaviek telefonickú alebo mailovú komunikáciu, príp. svoje požiadavky vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD alebo zasielali poštou. Osobné vybavenie požiadaviek bude možné iba na základe vopred dohodnutého termínu stretnutia s príslušným zamestnancom SBD a za dodržania predpísaných protiepidemických opatrení pri vstupe do budovy SBD (respirátor, dezinfekcia rúk /rukavice, odstup). Súčasná epidemiologická situácia a s ňou súvisiace opatrenia nám zatiaľ neumožňujú obnoviť prevádzku klientskeho centra v štandardnom režime, akonáhle to bude možné, SBD Vás bude o otvorení klientskeho centra bezodkladne informovať.

Havarijná služba je zabezpečená v štandardnom režime.

Kontakty: kcentrum@sbdbb.sk, tel. 048/471 35 00.