Informácia o povinnej výmene bytových vodomerov.

       Od 26.10.2020, kedy sa zaviedli protiepidemiologické opatrenia voči šíreniu sa druhej vlny ochorenia COVID 19, neboli realizované naplánované povinné výmeny bytových vodomerov na studenú a teplú vodu v trinástich bytových domoch. V dvoch veľkých bytových domoch sú naplánované výmeny vodomerov od 23. novembra do 3. decembra 2020, ale tieto sa taktiež nemôžu uskutočniť.
       Písomné oznámenia o povinnej výmene bytových vodomerov, ktoré už boli vyvesené na vchodoch bytových domov, SBD v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov stiahlo, resp. vyhotovilo oznámenia, že sa výmeny pozastavujú a odkladajú na čas, kedy to podmienky dovolia.
       Obnovenie plošnej výmeny bytových vodomerov bolo prerokované na stretnutí vedenia SBD BB dňa 18.11.2020. Po zhodnotení situácie sa vedenie SBD rozhodlo plošné výmeny vodomerov zatiaľ nepovoliť. Výnimkou môžu byť výmeny vodomerov v bytoch, ktoré pri plošnej výmene neboli ich vlastníkmi sprístupnené za podmienky, že obyvatelia bytov neboli alebo nie sú v zdravotnej karanténe.

Spracoval : Buzaši Jozef, vedúci TPÚ SBD BB