Informácia k vyúčtovaniu

SBD v dňoch 15.05. – 17.05.2019 vyexpedovalo prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2018, nové mesačné zálohové predpisy s účinnosťou od 1.7.2019 tak, aby boli doručené vlastníkom bytov v termíne do 31.05.2019. S uvedenými dokladmi prevezme vlastník bytu aj správu o činnosti správcu za rok 2018.

Vlastníkom a nájomcom bytov, ktorí majú evidované korešpondenčné adresy, bolo vyúčtovanie,  mesačný zálohový predpis a správa o činnosti správcu odoslané v dňoch  16.05. – 22.05.2019. Za SBD ako celok boli náklady oproti predpisu nižšie o 399 tis. €, pričom tento rozdiel bol takmer totožný s úsporou nákladov na teplo ÚK. Z uvedeného vyplýva, že výsledkom väčšiny vyúčtovaní vlastníkov bytov, ktorí si pravidelne uhrádzali stanovený predpis, boli preplatky.