Dňa 11.4. 2019 ( štvrtok ) bude budova SBD z a t v o r e n á

  z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.