Aktuálny oznam - vybavovanie požiadaviek

V prípade neodkladných záležitostí môžu vlastníci, klienti  a zástupcovia vlastníkov svoje požiadavky zasielať na mail sbdbb@sbdbb.sk, poštou alebo vhodením do schránky umiestnenej na budove SBD.
Tieto sa budeme snažiť vybaviť v rámci našich možností čo najskôr .
Havarijná služba je zabezpečená v nevyhnutnom rozsahu (kontakt: 048/471 35 00).