31.12.2018 (pondelok) je celozávodná dovolenka a 2.1.2019 (streda) sú v budove SBD zrušené stránkové hodiny.