18. apríla 2019,vo štvrtok-zmena stránkových hodín: od 7,30 do 12,00 hod.